Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ đặt ấn phẩm
Mr Duong
0938.336.444
Ms Mai
0935.653.983
Đối tác khách hàng
>> Xem thêm
Thống kê

Lỗi ở chất lượng in

SGK Tiếng Việt 1 có bản in bản đồ khác nhau

 Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cho biết: Trong quá trình rà soát, kiểm tra, NXB thấy đa số các bản sách thể hiện rõ 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, có những cuốn in mờ, thậm chí không nhìn thấy được. Có tình trạng chất lượng in khác nhau là do nhiều năm nay, NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức đấu thầu in, nhiều nhà in cũng tham gia in sách của NXB Giáo dục Việt Nam. Cuốn sách Tiếng Việt lớp 1, tập hai được in ở nhiều nhà in khác nhau nên chất lượng in không đồng đều và đã xảy ra tình trạng trên. Điều này cũng có lỗi ở khâu kiểm tra chất lượng in của NXB Giáo dục Việt Nam.

Trang 78 SGK Tiếng Việt lớp 1, tập 2 có bản in thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nhưng không tường minh, rõ ràng. 

Những cuốn sách in mờ, không rõ NXB Giáo dục Việt Nam đã yêu cầu các nhà in in lại cho rõ trước khi phát hành” - lãnh đạo NXB nhấn mạnh.   Trước đó, một số cơ quan báo chí phát hiện ở trên thị trường tồn tại cuốn SGK Tiếng Việt lớp 1, tập 2 ở trang 78 có vẽ bản đồ Việt Nam minh họa học sinh tập làm quen với vần iêt và uyêt. Tuy nhiên bản đồ này lại không thể hiện rõ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thậm chí có bản còn không nhìn thấy thể hiện quần đào Hoàng Sa. 

Tuy nhiên có những bản in không thể hiện quần đảo Hoàng Sa. 

Qua sự việc của NXB Giáo dục Việt Nam cho thấy, các NXB không chỉ cần quản lý tốt về bản thảo nội dung mà còn phải giám sát tốt khâu in ấn. Bên cạnh đó, Cục Xuất bản cần phải tăng cường trong khâu đọc bản lưu chiểu để sớm phát hiện sai sót và định hướng cho các NXB chỉnh sửa trước khi phát hành.   Theo Dân Trí In Biên Hòa tham khảo bài viết